O projekcie

 

Krafla

Projekt badawczy pt.: „Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych” jest projektem międzynarodowym, w ramach którego będą wykonywane badania przemysłowe mające na celu podniesienia konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.

Akronim projektu: ExploGuard

Projekt realizowany w ramach międzynarodowego programu M-Era.Net, Call 2013
www.m-era.net

Planowany całkowity koszt projektu: 756 261,00 EURO
Całkowita kwota dofinansowania projektu: 551 691,00 EURO
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia projektu: 2015-01-01
Data zakończenia projektu: 2017-12-31
Planowany koszt udziału partnerów polskich: 1 438 909,90 PLN
Kwota dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1 308 934,90 PLN

 
 

 


„Projekt pt. „Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych” - ExploGuard
jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr M-ERA.NET/2013/01/2015 z dn. 29.01.2015 r.
w ramach Programu M-ERA.NET”.

123

Logowanie