Konsorcjum

Projekt ExploGuard jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 4 partnerów: 
Polska (2 Partnerów), Słowacja (1 Partner), Islandia (1 Partner):

Lider Projektu, Partner 1
Politechnika Warszawska Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”, Polska
Koordynator Projektu: dr inż. Łukasz Ciupiński
www.ucb.pw.edu.pl  |  www.pw.edu.pl

Partner 2
Zakład Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Spółka jawna, Polska
Lider Zadania 1: mgr inż. Zygmunt Szulc
www.explomet.pl

Partner 3
ICI Innovation Center Iceland, Islandia
Lider Zadania 2: dr Kristjan Leosson, Ph.D.
www.nmi.is

Partner 4
IMR SAS Ústav Materiálového Výskumu, Słowacja 
Lider Zadania 3: dr Karel Saksl, Dr.Sc.
www.imr.saske.sk

 


„Projekt pt. „Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych” - ExploGuard
jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr M-ERA.NET/2013/01/2015 z dn. 29.01.2015 r.
w ramach Programu M-ERA.NET”.

123

Logowanie