Zasady finansowania

Program M.Era-Net ma na celu budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Podstawą dla funkcjonowania tych programów jest idea łączenia potencjału finansowego i naukowego państw członkowskich na rzecz podniesienia konkurencyjności europejskiej nauki i gospodarki.

W ramach wspólnych konkursów ERA-NET projekty badawcze są finansowane ze środków wniesionych przez kraje w nim uczestniczące. Udział polskiego podmiotu w projekcie międzynarodowym, wyłonionym do finansowania w konkursie, jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków budżetu krajowego.

Każdy Partner projektu ExploGuard otrzymuje bezpośrednio dofinansowanie do zadań badawczych z instytucji finansującej w swoim kraju. 

W poszczególnych krajach uczestniczących w finansowaniu projektu ExploGuard za dofinansowanie badań w ramach programu M-Era.Net odpowiada:

» Polska: NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
www.ncbir.pl

» Islandia: Technology Development Fund RANNIS, The Icelandic Centre for Research  
www.rannis.is   

» Słowacja: SAS Slovak Academy of Sciences 
www.sav.sk

 


„Projekt pt. „Nowe, odporne korozyjnie materiały wytworzone metodą wybuchową dla zastosowań w instalacjach geotermalnych” - ExploGuard
jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zgodnie z umową nr M-ERA.NET/2013/01/2015 z dn. 29.01.2015 r.
w ramach Programu M-ERA.NET”.

123

Logowanie